Revalidatie

Op 12 juni 2021 heb ik helaas een herseninfarct gekregen waardoor ik mijn hondenuitlaatservice stop heb moeten zetten. 
Momenteel ben ik weer thuis, herstellende hiervan en druk aan het revalideren.

Ik hoop halverwege 2022 weer voldoende hersteld te zijn en een doorstart te kunnen maken.

Fardau Breshamer
HappyDogs101