Algemene voorwaarden

Schade/ aansprakelijkheid

 • U als eigenaar hebt een AVP afgesloten (Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren, vroeger was dit WA). Let hierbij op of de hond hierin is opgenomen, dit is zeer belangrijk.
 • U als eigenaar van de hond blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.
 • Uw hond komt handdoekdroog weer thuis. U als eigenaar zorgt dat er een geschikte handdoek aanwezig is voor de hond. Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt daarom niet onder de aansprakelijkheid van HappyDogs101.
 • In het speciaal daarvoor bestemde losloopgebied zal uw hond -als deze los mag lopen en voldoende luistert -los gelaten worden.
 • Leest u de algemene voorwaarden alstublieft goed door. Na acceptatie van de algemene voorwaarden en de acceptatie van het sleutelcontract, ondertekend u dit document en gaan de algemene voorwaarden en het sleutelcontract in.

De Entingen

 • Uw hond heeft zijn jaarlijkse cocktail entingen gehad en is behandeld met een middel tegen vlooien en teken.
 • Mocht uw hond ziek zijn, dan kan ik met het dier wandelen na overleg met u en het eventuele advies van uw dierenarts, maar deze hond krijgt mogelijk wel een aangepaste wandeling; dit is afhankelijk van wat de hond mankeert. Natuurlijk krijgt de hond dan in de resttijd na de ingekorte wandeling ook alle aandacht thuis.
 • U dient diarree, een eventuele besmettelijke ziekte en loopsheid z.s.m. te melden.
 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.

Lengte wandeling en weeralarm

 • HappyDogs101 loopt een half uur met uw hond waarin uw hond alle aandacht krijgt van mij.
 • HappyDogs101 handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, direct met uw hond naar uw dierenarts te gaan, mits dit niet kan wachten totdat ik overleg met u heb gehad of totdat wanneer u thuis komt. Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond
 • Bij een reëel weeralarm vanwege hitte of bij extreme koude, kan ik de wandeling aanpassen aan de weersomstandigheden. Dit kan inhouden dat ik de wandeling korter maak dan normaal, maar uw hond krijgt dan wel in de resterende tijd ook alle aandacht maar dan thuis.

 Betaling, annulering en opzegging

 • U betaald op rekening nummer: NL45 KNAB 0259 8183 48 t.n.v. HappyDogs101, uiterlijk één dag van tevoren voor het uitlaten van uw hond onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond.
 • Betaalt u niet of pas na een week dan behoudt HappyDogs101 het recht om niet meer te wandelen met uw hond en het contract te ontbinden.
 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.
 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen of via de app door te geven; indien u al betaald hebt, dan krijgt u dit bedrag binnen een week retour op uw rekening.
 • Bij een abonnement voor de uitlaatservice dient een opzegtermijn van 4 weken in acht te worden genomen.
 • HappyDogs101 heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald.
 • HappyDogs101 heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van: ziekte, privé of familie omstandigheden. Het is daarom wenselijk dat u mij bij de intake laat weten tot wie ik mij bij calamiteiten kan wenden indien u niet zelf bereikbaar bent.

 Fotorechten

 • Nadat de algemene voorwaarden en het sleutelcontract getekend zijn; geeft u HappyDogs101 toestemming om de foto van uw hond te gebruiken om op de Facebook pagina en de website van HappyDogs101 te zetten.

 Het sleutelcontract

 • HappyDogs101 verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:
  • Niet zal dupliceren
  • Niet zal voorzien van adres of een naam
  • Zorgvuldig in huis zal bewaren
  • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden
  • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond
  • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden
 • Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal HappyDogs101 de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. HappyDogs101 kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
 • U dient HappyDogs101 te voorzien van een huissleutel zodat uw hond kan worden uitgelaten en thuisgebracht indien u niet thuis bent. De sleutel wordt gelabeld met een willekeurig nummer; niet uw huisnummer of met de naam van de hond erop. Een alarmcode wordt veilig bewaard.
 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.